Podopieczni

Jak już wspominaliśmy, celem fundacji „Lepszy Start” jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. Poniżej, prezentujemy naszych podopiecznych:

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Przylądek z Pruszkowa.
Jedną z kluczowych naszych inicjatyw jest pomoc dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
W tym celu nawiązaliśmy współpracę ze specjalistyczną placówką edukacyjną, jaką jest ww szkoła.
Działalność tej placówki podlega stosownym regulacjom: szkoła „Przylądek” działa na podstawie: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 poz. 425 z późń. Zm.) oraz na podstawie istniejących do niej rozporządzeń wykonawczych. Ponadto, merytoryczny nadzór nad realizowanym w szkole programem dydaktycznym i wychowawczym sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie. Więcej na temat samej szkoły i programu: www.przyladek.org.pl